Да ли је издавање лиценци највећи проблем социјалних радника у Србији?