Сродници који долазе у посете у домовима за старе не морају да буду вакцинисани али морају да се испуне сви остали услови