Држава више не учествује у плаћању смештаја социјално угрожене категорије грађана у приватне установе социјалне заштите. Зашто?