Приватни домови за старе су заинтересовани за вакцине. Чекамо детаљне инструкције о следећим корацима