Радослав Миловановић: Домови за смештај одраслих и старијих сада су у потпуности ван опасности од епидемије COVID-19