Све посете корисницима домова морају да се најаве и реализују према утврђеном протоколу