Ко је власница дома коју штите у инспекцији, ЕПС-у, водоводу па може да не испуњава своје обавезе према држави, не плаћа кирију, рачуне и порезе?