Саша Ристовић: Корисници домова за старе се пресељавају са једног краја државе на други без разлога